Törött tükörbe nézve

Miért indokolt a gendertudatosság a terápiás munkában? – a nők valóságának allegóriája címmel dr. Ijjas Flóra blogján egy érdekes cikket közöl fordításban. A cikk valójában férfiaknak szól, őket akarja érzékenyíteni, felébreszteni együttérzésüket, megértésüket a nők iránt, akik ki vannak téve a nemi erőszak fenyegetésének. Bemutatja, milyen élet a nők élete, akiket kicsi koruktól kezdve egész társadalmunk arra készít fel, hogy egyrészt hogyan fogadják el mint elkerülhetetlent, s másrészt mégis hogyan igyekezzenek elkerülni a mindenünnen reájuk irányuló nemierőszakot. A cikk a nemierőszakot a tökönrúgáshoz hasonlítja, s azt próbálja elképzeltetni olvasójával, mi lenne akkor, ha a fiúknak, férfiaknak kéne a tökönrúgás kultúrájában felnőniük és élniük, mi lenne akkor, ha el kéne fogadniuk a tökönrúgást mint a nemek viszonyának szinte esszenciális formáját. “Törött tükörbe nézve” részletei…

A létező feminista

(Megjelent a Dinamó Műhely blogon)

A fiatalabb olvasók kedvéért elevenítsük fel egy pillanatra a Kádár-rendszer „létező szocializmus” fogalmát. A kifejezést eleinte a rendszer vezető ideológusai alkalmazták, védekezésképp, sarokba szorulván, midőn (belső) kritikusaik szemükre vetették, hogy a társadalmi rend, amelyben élnek, valójában nem is szocializmus: hisz a valóságban nyilvánvalóan nem volt igaz, amit az iskolában a szocializmusról tanítottak, amiről a vezetők szónokoltak, hogy t.i. a társadalomban a munkásosztály uralkodna (bár az elvtársurak – szintén korabeli kifejezés – nevük mellett foglalkozásként többnyire „vasmunkás”, „géplakatos”, „pék” stb. megjelölést alkalmaztak, de persze hiába), nem volt igaz, hogy ki-ki képességei szerint dolgozik, és munkája szerint részesül (míg ezzel szemben a nem is nagyon távolinak ígért kommunizmusban mindenki képességei szerint fog dolgozni, és szükségletei szerint részesedni), és hát nyilvánvalóan az sem volt igaz, hogy a szocialista demokrácia révén valódi és élő népképviselet valósulna meg, s az emberek a saját kezükbe vennék a társadalom irányítását. Mindez irdatlan hazugság volt persze, amit a szocializmus mibenlétéről folytatott eszmecserékben végül is úgy intéztek el, hogy vannak még eltérések az ideálistól, s ami valójában bennünket körülvesz, az nem az ideális, az elméleti, hanem a „létező szocializmus”. “A létező feminista” részletei…

Libafarm

Bemutatkozott a FeminaGroup, a női reklámügynökség. Inkább talán libafarm. Nem? Gá-gá-gá, mi vagyunk a nők, mi vagyunk a női lelkek tudója, az összes lehetséges női szerep lefedője, gá-gá, gá-gá, nézzetek, csak tessék, csak tessék, csak minket, bennünket tessék! de nem ám feministák vagyunk, nem-nem, gá-gá! Azt írja, ill. gágogja, a Pesti Napló egy 1911-es tudósítását idézve, hogy “a modern nők általában kegyetlen, lelketlen teremtések”, akiknek a … Libafarm részletei…

Ajánlom is, vitatom is: Éva büntetése

A Civil Nők listán ajánlottam tegnap ezt a Nőkért.hu-n megjelent írást (szerző: Mózes Emese), de azért erős ingert érzek, hogy vitassam is, ne csak ajánljam.    Ajánlom, mert végre egy cikk, amelyik egyben látja a nők elleni hátrányos megkülönböztetés különféle formáit.  Ha nem volna ilyen csüggesztő a téma, egyenesen úgy fogalmaznék, hogy üdítő végre összefüggéseiben olvasni az eltérő társadalmakban más és más sajátosságokat öltő, ám egységesen … Ajánlom is, vitatom is: Éva büntetése részletei…